dog2a

HEMBYGDSGÅRDEN | HISTORIA | ORMSÖ PÅ GAMLA BILDER | KONTAKT | LÄNKAR | EST | SV | ENG


HEMBYGDSGÅRDEN I SVIBY | HISTORIA | ORMSÖ PÅ GAMLA BILDER | KONTAKT | LÄNKAR | EST | SV | ENG

Välkomna till Hembygdsgården på Ormsö.

Ormsö var ett av kärnområdena för den svenska befolkningen som levt i västra Estland sedan många sekler - de tidigaste kända dokumenten talar om bosättning från 1200-talet. På 1930-talet bodde cirka 3000 estlandssvenskar på Ormsö.

På Ormsö Hembygdsgård har den estlandssvenska bondekulturen återskapats. Detta med hjälp av foton, skriftliga källor och inte minst levande minnen från de estlandssvenskar som föddes på ön och flydde till Sverige under andra världskriget. Här finns bland annat pietetsfullt renoverade uthus med de typiska vasstaken, fotoutställningar och en stor mängd bruksföremål. Dessutom har den traditionella rökbastun återuppbyggts och fungerar.

De estlandssvenska områden har behållit sina säregna drag genom många sekel. Tiderna har förändrats, men den estlandssvenska kulturen finns kvar på Hembygdsgården.

Ormsö Hembygdsgård (Pearsgården) är belägen i den lilla byn Sviby på Ormsö, 1 km från hamnen mot Hullo. Vi säljer Ormsö hemslöjd. Kaffeservering finns.

Ormsö Hembygdsgård är öppen onsdag till söndag 10.00-17.00 från 28 maj till 31 augusti eller enligt överenskommelse.

Tel.00372 530 88 320

Varmt välkommen!

item1a
pearsgarden