dog2a

HEMBYGDSGÅRDEN | HISTORIA | ORMSÖ PÅ GAMLA BILDER | KONTAKT | LÄNKAR | EST | SV | ENG


HEMBYGDSGÅRDEN I SVIBY | HISTORIA | ORMSÖ PÅ GAMLA BILDER | KONTAKT | LÄNKAR | EST | SV | ENG

Pearsgården

“Pers gård”, är en av de få gårdar som finns kvar på Ormsö och som kan berätta hur en gård såg ut på ön strax före andra världskriget. Traditionellt följde gårdarna alltid en fastslagen form med bostadshus, ett antal uthus, fähus och bastu.

Under den sovjetiska ockupationen förföll byggnaderna på Pears-gården, men mycket av det som förvarats i uthusen fanns orört kvar sedan tiden för den estlandssvenska överflyttningen till Sverige. År 2000 köpte Ormsö Hembygdsförening gården av dottern till den ursprungliga ägaren. Genom generöst stöd från olika stiftelser och privatpersoner har föreningen successivt kunnat renovera gården och vill på detta sätt visa hur livet kunde te sig på Ormsö under första hälften av 1900-talet.

Pearsgården och branden i Sviby

Sviby var en av de största byarna på Ormsö med 350 invånare på 1930-talet. Här levde både svenskar och ester. Måndagen den 13 juni 1932 utbröt eld i ett hus mitt i byn. Den spred sig snabbt och innan kvällen hade 21 gårdar i byn lagts i aska. Ingen människa omkom, men en tredjedel av byns invånare stod utan hus och hem. Pearsgården klarade sig oskadd. Olyckan i Sviby var så omfattande att insamlingar startades i Stockholm, Helsingfors och Reval/Tallinn. Kronprins Gustav Adolf skänkte även ett bidrag till återuppbyggnaden av byn vid sitt besök på Ormsö samma sommar.

item1a
pearsgarden
vaggmalning1